Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.edicionsxandri.com  és: 

Responsable: Sebastián Cabot Bartholomew

NIF/CIF: 43151096Z

Adreça: c/ Guillem Massot nº5, bajos. dcha. Palma, Illes Balears. Espanya.

Correu Electrònic: editor@edicionsxandri.com

L’ Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que Sebastián Cabot Bartholomew reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut. 

Utilització de la pàgina web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, Sebastián Cabot Bartholomew es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. Sebastián Cabot Bartholomew farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, Sebastián Cabot Bartholomew no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut. 

Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web. 

Sebastián Cabot Bartholomew no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet. 

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que Sebastián Cabot Bartholomew pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies. 

Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada) 

a) Web enllaçant:         

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas Sebastián Cabot Bartholomew es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.  

b) Web enllaçada:

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, Sebastián Cabot Bartholomew no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Sebastián Cabot Bartholomew o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.),  estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de Sebastián Cabot Bartholomew o els llicenciants. 

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 

Publicitat 

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

Sebastián Cabot Bartholomew no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris. 

Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: editor@edicionsxandri.com

Termes i condicions

1. OBJECTE

Aquestes condicions s’apliquen a les compres efectuades a través del portal www.edicionsxandri.com, administrat per Sebastián Cabot Bartholomew, amb NIE 43151096Z. La confirmació d’una operació de compra per part del client implica l’acceptació de la totalitat de clàusules recollides en aquest avís legal. Atès que el contingut d’aquest avís legal podria ser modificat en el futur, s’entendrà que les condicions de l’acord aplicables a cada compra seran les que estaven publicades en el moment de confirmació de la comanda.

La compra on-line a través d’aquesta pàgina web està destinada a consumidors finals en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei General per la Defensa de Consumidors i Usuaris. Per tant, queda prohibida la revenda dels productes adquirits a través d’aquesta pàgina web.

Quan es rep una comanda, Sebastián Cabot Bartholomew la processa d’acord amb la legislació vigent aplicable a l’operació i fent un tractament de les dades personals facilitades d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA

El procés de compra es realitza mitjançant els següents passos:

a) El client escull els llibres desitjats del catàleg i els afegeix a la cistella de la compra. La relació de llibres i la seva quantitat es podran modificar abans de confirmar la comanda.

b) Si no s’ha fet prèviament, el client s’enregistra com a client a la web. Aquest procés demanarà a l’usuari que introdueixi les seves dades de facturació en un formulari i té com a úniques finalitats poder establir comunicació amb el client per resoldre incidències durant el procés de compra i lliurament de la mercaderia i facilitar el procés de compra de futures comandes. Només en cas que s’autoritzi expressament aquesta informació serà emprada per realitzar altres comunicacions o publicitat (vegeu, infra, «Política de privacitat»).

c) Confirmar els productes i quantitats recollits en la cistella de la compra i seleccionar el mètode de pagament i d’enviament.

d) Efectuar el pagament mitjançant un servei de banca on-line segura o bé contra reemborsament. El client rebrà un e-mail de confirmació de la seva comanda. La realització amb èxit del pagament implica la confirmació de la comanda.

3. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

La informació tècnica relativa als continguts dels llibres que s’ofereixen a la venda es pot consultar dintre de la secció «Catàleg» del portal web. La secció «Catàleg», així com la cistella de la compra, mostraran sempre el preu vigent per als llibres escollits. Aquests preus inclouen l’IVA corresponent i no inclouen les despeses d’enviament. Els preus tampoc inclouen qualsevol descompte que pogués ser aplicable. Els descomptes aplicables i les despeses d’enviament s’especificaran en el moment de confirmació de la comanda i sempre abans de la realització del pagament.

4. FORMES DE PAGAMENT

El client podrà triar entre dues modalitats de pagament: per Bizum o bé mitjançant targeta bancària. En el cas d’aquesta segona modalitat, en el moment d’efectuar el pagament, el servei de banca on-line segura del Banco Santander S.L, que gestiona el cobrament per compte de Edicions Xandri, demanarà al client que introdueixi les dades de la targeta bancària en què desitgi que s’efectuï el càrrec.

Les despeses d’enviament s’indicaran durant el procés de compra.

5. LLIURAMENT DE LES COMANDES

Els llibres adquirits pel client seran empaquetats adequadament i enviats a través de Correos. Els llibres seran lliurats a l’adreça indicada pel client en un termini de 3-5 dies feiners, sempre que es tracti de territori espanyol. Aquests terminis es podran demorar en campanyes puntuals (Sant Jordi…).

El termini pot veure’s alterat en el cas de gestions duaneres i altres circumstàncies derivades de la distància geogràfica, condicions climatològiques, guerres, vagues, pandèmies, qualsevol forma d’intervenció governamental, incompliments dels proveïdors de Edicions Xandri, etc., així com qualsevol altra causa imputable a l’operador logístic encarregat del lliurament del producte o a qualsevol incidència en el lliurament. Edicions Xandri no es fa responsable dels possibles retards que puguin originar-se per qualssevol dels motius esmentats anteriorment.

6. DISPONIBILITAT DELS LLIBRES

Edicions Xandri, vetlla per mantenir un estoc suficient de tots els llibres oferts a la venda a través d’aquest portal web per agilitzar el lliurament de les comandes. Tot i això, en cas que algun dels llibres sol·licitats en una comanda no estigui immediatament disponible, Edicions Xandri, informarà el client del temps estimat per poder-los servir. Si el client no acceptés aquest termini es procedirà a l’anul·lació total o parcial de la comanda i el reemborsament del pagament que correspongui.

7. ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE COMANDES

Les comandes confirmades i pagades es podran anul·lar mentre Edicions Xandri, no n’hagi expedit la mercaderia, i es reemborsaran íntegrament. Si l’avís d’anul·lació es rep un cop s’ha efectuat l’enviament, aleshores es considerarà com una devolució. El client disposa d’un termini de 7 dies des de la recepció dels productes per fer-ne la devolució. Edicions Xandri, reemborsarà el pagament corresponent o bé oferirà al client reenviar el mateix producte quan la devolució sigui originada per desperfectes físics. El client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament de la devolució, tret que aquesta es produeixi pels següents casos:

a) Quan el producte lliurat presenti desperfectes físics. En el cas de llibres amb una antiguitat superior als cinc anys des de la seva impressió, no es consideraran desperfectes físics els senyals de desgast pel temps.

b) Quan la compra s’hagi efectuat erròniament per part del client i això hagi sigut induït per errors en la informació o els preus exposats en la web en el moment de la compra i que siguin atribuïbles a Edicions Xandri.

No s’admetran devolucions de productes que hagin sigut oberts o usats o que no conservin el seu embalatge original.

Edicions Xandri es reserva el dret d’anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives, així com aquelles que hagin sigut sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna controvèrsia en comandes anteriors.

8. COMUNICACIONS

Les comunicacions relatives al procediment de compra es realitzaran preferentment per correu electrònic mitjançant l’adreça editor@edicionsxandri.com.

9. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Edicions Xandri, no pot garantir l’operativitat constant del servei de compra a través de la web, tenint en compte que depèn, entre altres factors, del correcte funcionament dels serveis de comunicació proveïts per operadors externs. Edicions Xandri, no es farà responsable dels errors o omissions del client a l’hora d’introduir la informació pertinent per a la correcta realització de les compres, incloent la impossibilitat de realitzar el lliurament dels productes o d’establir comunicació amb el client per resoldre incidències a causa d’aquests errors o mancances. Tanmateix, Edicions Xandri intentarà assistir els clients per resoldre amb eficàcia qualsevol incidència a partir de la informació disponible.

Edicions Xandri, establirà tots els mecanismes raonables al seu abast per garantir que les dades personals dels clients es gestionen amb seguretat en tot moment. No obstant això, la transmissió de dades a través d’internet no pot garantir-se com a segura davant d’accessos no autoritzats, de manera que Edicions Xandri, no es fa responsable de qualsevol error de seguretat.

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat Sebastián Cabot Bartholomew vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.edicionsxandri.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Sebastián Cabot Bartholomew de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

Responsable: Sebastián Cabot Bartholomew

NIF: 43151096Z

Correu Electrònic: editor@edicionsxandri.com

A la nostra pàgina web hi ha un formulari de contacte disponible que pot utilitzar-se per contactar de forma electrònica. Si l’usuari utilitza aquesta opció, rebrem i emmagatzemarem les dades introduïdes a la pantalla d’entrada de dades: 

Nom

Adreça de correu electrònic

Telèfon

Finalitat del tractament de dades

Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades. 

Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis d’Edicions Xandri, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

Si la finalitat del contacte per correu electrònic és formalitzar una relació contractual, llavors la base jurídica per al tractament és per l’execució de les obligacions contractuals, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD.

La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, d’acord amb allò establert a l’art. 21 de la LSSI-CE.

Criteris de conservació de les dades

Les dades se suprimiran tan aviat com ja no siguin necessaris per al fi per al qual es van recopilar, excepte que s’hagin de conservar per obligació legal.

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades 

S’informa a l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es farà a través de plataformes ubicades als Estats Units. Així mateix, us informem a l’Usuari que s’han seleccionat aquells proveïdors que disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacionals amb les garanties establertes al RGPD.

Formulari de Newsletter

A la nostra pàgina web hi ha un formulari que l’usuari pot emplenar per rebre la nostra Newsletter.

Correu electrònic

Finalitat del tractament

Enviament de butlletins informatius sobre la nostra entitat, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Legitimació

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per fer-ho, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com el consentiment previ i exprés d’acord amb allò establert a l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a Newsletter estigui activa.

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades 

S’informa a l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es farà a través de plataformes ubicades als Estats Units. Així mateix, us informem a l’Usuari que s’han seleccionat aquells proveïdors que disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacionals amb les garanties establertes al RGPD.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Destinataris

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

No es faran transferències internacionals de dades.

Drets que assisteixen a l’Interessat

Quan les vostres dades personals siguin objecte de tractament tindrà la condició de persona interessada en el sentit del RGPD i, com a tal, us assistiran els drets següents davant del responsable del tractament:

Dret d’accés

Podeu demanar-li al responsable que us confirmi si les vostres dades personals són objecte de tractament per part seva.

Si les vostres dades estan sent tractades podeu sol·licitar al responsable informació sobre:

1-la finalitat del tractament de les dades personals;

2-les categories de dades personals que seran tractades;

3-els destinataris o categories de destinataris als quals se’ls ha comunicat o se’ls comunicaran les dades personals;

4-el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;

5-l’existència del dret de rectificació o supressió de les dades personals que li concerneixen, del dret de limitació del tractament per part del responsable o del dret d’oposició a aquest tractament;

6-l’existència del dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;

tota la informació disponible sobre l’origen de les dades quan les dades personals no s’hagin obtingut de la persona interessada;

l’existència de presa de decisions automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils, de conformitat amb lart. 22, apts. 1 i 4, del RGPD i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i els efectes previstos del tractament esmentat per a la persona interessada.

Teniu dret a sol·licitar informació sobre si les vostres dades personals han estat transmeses a un tercer país o a una organització internacional. En aquest context, podeu sol·licitar ser informat en virtut de l’article 46 del RGPD relatiu a la transferència de dades.

Dret de rectificació

Si les dades personals que us concerneixen són inexactes o estan incomplets, teniu dret a rectificar-les o completar-les davant del responsable del tractament. El responsable del tractament efectuarà la rectificació sense dilació.

Dret a la limitació del tractament

L’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les condicions següents:

-Si impugna l’exactitud de les seves dades personals en un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud;

-Que el tractament sigui il·lícit i l’Usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;

-Que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’Usuari les necessiti per formular, exercir o defensar reclamacions;

Si l’usuari s’ha oposat al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus propis.

Quan s’hagi limitat el tractament de dades personals, a excepció de la seva conservació, aquestes dades només poden ser objecte de tractament amb el seu consentiment o per formular, exercir o defensar reclamacions o per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons de important interès públic de la Unió Europea o d’un Estat membre.

Si el tractament s’ha limitat d’acord amb les condicions anteriors, serà informat pel responsable abans que es posi fi a aquesta limitació.

Dret de supressió

Podeu sol·licitar al responsable del tractament que elimineu immediatament les vostres dades personals i aquest estarà obligat a eliminar aquestes dades sense dilació quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

-Que les dades personals ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.

-Si l’Usuari revoca el consentiment, sobre el qual estava basat el tractament de les dades d’acord amb l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) o a l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, i no hi ha cap altra base jurídica per al tractament.

-Si l’Usuari s’oposa d’acord amb l’art. 21, apt. 1 del RGPD al tractament i no hi ha motius justificats imperiosos per al tractament o s’oposa al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 2 del RGPD.

-Que les vostres dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

-Que les dades personals s’hagin de suprimir per complir una obligació legal establerta al dret de la Unió Europea o al dret dels Estats membres als quals estigui subjecte el responsable del tractament.

-Que les vostres dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació ofertes de conformitat amb l’art. 8, apt. 1 del RGPD.

Si el responsable del tractament de dades ha fet públiques les dades personals i està obligat a suprimir-les en virtut de l’art. 17, apt. 1 del RGPD, prendrà les mesures apropiades, incloses les mesures tècniques, tenint en compte la tecnologia disponible i les despeses d’implementació per informar els responsables de tractament de les dades personals que l’Usuari, com a persona interessada, ha sol·licitat l’eliminació de tots els enllaços a aquestes dades personals o de còpies o rèpliques d’aquestes dades personals.

El dret de supressió no existirà en la mesura que el tractament sigui necessari

-per exercir la llibertat d’expressió i d’informació;

-per complir una obligació legal que requereixi el tractament de dades exigida per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a què estigui subjecte el responsable del tractament o per complir una tasca d’interès públic o per exercir el poder públic conferit al responsable;

-per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, de conformitat amb l’art. 9, apt. 2, lletres h) i i) i l’art. 9, apt. 3 del RGPD.

-amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’art. 89, apt. 1 del RGPD, en la mesura que la llei esmentada a la secció a) pugui impossibilitar o perjudicar greument la consecució dels objectius d’aquest tractament, o

-per formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret a la informació

Si heu exercit el seu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament davant del responsable, aquest estarà obligat a informar tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les seves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

L’Usuari té dret que el responsable us informe sobre qui són aquests destinataris.

Dret a la portabilitat de dades

Teniu dret a rebre les dades personals que us concerneixen, que hagi facilitat al responsable, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable a qui se’ls hagués facilitat ho impedeixi, quan

1-el tractament estigui basat en un consentiment d’acord amb l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) de l’RGPD o l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte segons l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra b) del RGPD i

2-el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir aquest dret, l’usuari també tindrà dret que les dades personals es transmetin directament d’un responsable del tractament a un altre sempre que sigui tècnicament possible. Les llibertats i els drets d’altres persones no es poden veure afectats negativament per això.

Aquest dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà a cap tractament de dades personals que calgui per complir una tasca d’interès públic o per exercir el poder públic conferit al responsable.

Dret d’oposició

L’Usuari té dret a oposar-se en qualsevol moment, per raons derivades de la seva situació particular, que les dades personals que li concerneixen siguin objecte de tractament segons el que disposa l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletres e) o f) del RGPD; això també s’aplica a l’elaboració de perfils basats en aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les seves dades personals tret que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

Si el tractament de les vostres dades personals té lloc per dur a terme accions de màrqueting directe, L’Usuari tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades amb la finalitat d’aquesta publicitat; això també s’aplicarà a l’elaboració de perfils en la mesura que estigui associada amb aquest màrqueting directe.

Si s’oposa al tractament amb fins de màrqueting directe, les vostres dades personals ja no seran tractades per a aquests fins.

L’Usuari té l’opció d’exercir el dret d’oposició mitjançant procediments automatitzats que utilitzin especificacions tècniques en relació amb l’ús dels serveis de la societat de la informació, independentment del que disposa la Directiva 2002/58/CE.

Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

 L’Usuari té dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afecta la legalitat del tractament que va tenir lloc sobre la base del consentiment prestat abans de la seva revocació.

Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

L’Usuari té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics a l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar. Això no s’aplicarà si la decisió

1- és necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’Usuari i el responsable del tractament;

2- està autoritzada per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a què està subjecte el responsable i quan aquesta legislació contingui mesures raonables per salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, o

3- si es basa en el consentiment explícit.

No obstant això, aquestes decisions no es basaran en les categories especials de dades personals especificades a l’art. 9, apt. 1 del RGPD, tret que s’apliqui l’art. 9, apt. 2, lletres a) o b) del RGPD i s’hagin pres mesures adequades per salvaguardar els seus drets i llibertats, així com els seus interessos legítims.

Pel que fa als casos esmentats als punts 1 i 3, el responsable del tractament de les dades adoptarà mesures adequades per salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, inclòs, almenys, el dret a obtenir la intervenció d’una persona per part del responsable, a expressar el punt de vista ia impugnar la decisió.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’Estat membre de la seva residència, lloc de treball o lloc de presumpta infracció, si considera que el tractament dels dades personals que li concerneixen viola el RGPD.

L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre l’estat i els resultats d’aquesta, inclosa la possibilitat de presentar un recurs judicial de conformitat amb l’art. 78 del RGPD.

On podrà exercir els drets l’Usuari?

L’Usuari podrà exercir els podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic editor@edicionsxandri.com

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a editor@edicionsxandri.com.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

En relació als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Sebastián Cabot Bartholomew no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Sebastián Cabot Bartholomew quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a Edicions Xandri han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

Edicions Xandri informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Edicions Xandri informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Política de cookies

1. Què són les cookies i per què les utilitzem a la Web?


Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari al accedir a determinats llocs web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip. 

Les cookies permeten a aquest web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les opcions i hàbits de l’usuari. En aquest lloc web, les cookies que existeixen són necessàries per al seu funcionament. 

És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de l’usuari. 

2. Quin tipus de cookies existeixen?


Les cookies, en funció del temps que romanen activades, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents:

Cookies de sessió: les dades que recaven i emmagatzemen aquestes cookies es recullen mentre l’usuari navega per la pàgina web, i són eliminades al tancar el navegador. Es solen emprar per a emmagatzemar informació que interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

Cookies persistents: mitjançant aquestes cookies les dades continuen emmagatzemades en el dispositiu durant un període de temps determinat, facilitant així el control de les preferències elegides sense tornar que repetir certs paràmetres cada cop que es visita el lloc web.

Addicionalment, segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden classificar-se en pròpies o de tercer:

Cookies pròpies: aquestes cookies s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: aquestes cookies s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per un una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En quant a finalitat, les cookies poden ser:

Cookies tècniques: aquestes cookies permeten controlar el trànsit y la comunicació de dades.

Cookies de personalització: aquestes cookies deixen accedir als usuaris segons algunes característiques pròpies que es recullen (navegador, idioma, etc.).

Cookies d’anàlisi: aquestes cookies permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web i permeten elaborar un perfil d’usuari.

Cookies publicitàries: aquestes cookies recullen dades sobre la gestió dels espais publicitaris.