Termes i condicions

1. OBJECTE

Aquestes condicions s’apliquen a les compres efectuades a través del portal www.edicionsxandri.com, administrat per Antoni Planas San José, amb NIE 43047779J. La confirmació d’una operació de compra per part del client implica l’acceptació de la totalitat de clàusules recollides en aquest avís legal. Atès que el contingut d’aquest avís legal podria ser modificat en el futur, s’entendrà que les condicions de l’acord aplicables a cada compra seran les que estaven publicades en el moment de confirmació de la comanda.

La compra on-line a través d’aquesta pàgina web està destinada a consumidors finals en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei General per la Defensa de Consumidors i Usuaris. Per tant, queda prohibida la revenda dels productes adquirits a través d’aquesta pàgina web.

Quan es rep una comanda, Antoni Planas San Joséla processa d’acord amb la legislació vigent aplicable a l’operació i fent un tractament de les dades personals facilitades d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA

El procés de compra es realitza mitjançant els següents passos:

a) El client escull els llibres desitjats del catàleg i els afegeix a la cistella de la compra. La relació de llibres i la seva quantitat es podran modificar abans de confirmar la comanda.

b) Si no s’ha fet prèviament, el client s’enregistra com a client a la web. Aquest procés demanarà a l’usuari que introdueixi les seves dades de facturació en un formulari i té com a úniques finalitats poder establir comunicació amb el client per resoldre incidències durant el procés de compra i lliurament de la mercaderia i facilitar el procés de compra de futures comandes. Només en cas que s’autoritzi expressament aquesta informació serà emprada per realitzar altres comunicacions o publicitat (vegeu, infra, «Política de privacitat»).

c) Confirmar els productes i quantitats recollits en la cistella de la compra i seleccionar el mètode de pagament i d’enviament.

d) Efectuar el pagament mitjançant un servei de banca on-line segura o bé contra reemborsament. El client rebrà un e-mail de confirmació de la seva comanda. La realització amb èxit del pagament implica la confirmació de la comanda.

3. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

La informació tècnica relativa als continguts dels llibres que s’ofereixen a la venda es pot consultar dintre de la secció «Catàleg» del portal web. La secció «Catàleg», així com la cistella de la compra, mostraran sempre el preu vigent per als llibres escollits. Aquests preus inclouen l’IVA corresponent i no inclouen les despeses d’enviament. Els preus tampoc inclouen qualsevol descompte que pogués ser aplicable. Els descomptes aplicables i les despeses d’enviament s’especificaran en el moment de confirmació de la comanda i sempre abans de la realització del pagament.

4. FORMES DE PAGAMENT

El client podrà triar entre dues modalitats de pagament: per Bizum o bé mitjançant targeta bancària. En el cas d’aquesta segona modalitat, en el moment d’efectuar el pagament, el servei de banca on-line segura del Banco Santander S.L, que gestiona el cobrament per compte de Edicions Xandri, demanarà al client que introdueixi les dades de la targeta bancària en què desitgi que s’efectuï el càrrec.

Les despeses d’enviament s’indicaran durant el procés de compra.

5. LLIURAMENT DE LES COMANDES

Els llibres adquirits pel client seran empaquetats adequadament i enviats a través de Correos. Els llibres seran lliurats a l’adreça indicada pel client en un termini de 3-5 dies feiners, sempre que es tracti de territori espanyol. Aquests terminis es podran demorar en campanyes puntuals (Sant Jordi…).

El termini pot veure’s alterat en el cas de gestions duaneres i altres circumstàncies derivades de la distància geogràfica, condicions climatològiques, guerres, vagues, pandèmies, qualsevol forma d’intervenció governamental, incompliments dels proveïdors de Edicions Xandri, etc., així com qualsevol altra causa imputable a l’operador logístic encarregat del lliurament del producte o a qualsevol incidència en el lliurament. Edicions Xandri no es fa responsable dels possibles retards que puguin originar-se per qualssevol dels motius esmentats anteriorment.

6. DISPONIBILITAT DELS LLIBRES

Edicions Xandri, vetlla per mantenir un estoc suficient de tots els llibres oferts a la venda a través d’aquest portal web per agilitzar el lliurament de les comandes. Tot i això, en cas que algun dels llibres sol·licitats en una comanda no estigui immediatament disponible, Edicions Xandri, informarà el client del temps estimat per poder-los servir. Si el client no acceptés aquest termini es procedirà a l’anul·lació total o parcial de la comanda i el reemborsament del pagament que correspongui.

7. ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE COMANDES

Les comandes confirmades i pagades es podran anul·lar mentre Edicions Xandri, no n’hagi expedit la mercaderia, i es reemborsaran íntegrament. Si l’avís d’anul·lació es rep un cop s’ha efectuat l’enviament, aleshores es considerarà com una devolució. El client disposa d’un termini de 7 dies des de la recepció dels productes per fer-ne la devolució. Edicions Xandri, reemborsarà el pagament corresponent o bé oferirà al client reenviar el mateix producte quan la devolució sigui originada per desperfectes físics. El client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament de la devolució, tret que aquesta es produeixi pels següents casos:

a) Quan el producte lliurat presenti desperfectes físics. En el cas de llibres amb una antiguitat superior als cinc anys des de la seva impressió, no es consideraran desperfectes físics els senyals de desgast pel temps.

b) Quan la compra s’hagi efectuat erròniament per part del client i això hagi sigut induït per errors en la informació o els preus exposats en la web en el moment de la compra i que siguin atribuïbles a Edicions Xandri.

No s’admetran devolucions de productes que hagin sigut oberts o usats o que no conservin el seu embalatge original.

Edicions Xandri es reserva el dret d’anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives, així com aquelles que hagin sigut sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna controvèrsia en comandes anteriors.

8. COMUNICACIONS

Les comunicacions relatives al procediment de compra es realitzaran preferentment per correu electrònic mitjançant l’adreça editor@edicionsxandri.com.

9. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Edicioins Xandri, no pot garantir l’operativitat constant del servei de compra a través de la web, tenint en compte que depèn, entre altres factors, del correcte funcionament dels serveis de comunicació proveïts per operadors externs. Edicions Xandri, no es farà responsable dels errors o omissions del client a l’hora d’introduir la informació pertinent per a la correcta realització de les compres, incloent la impossibilitat de realitzar el lliurament dels productes o d’establir comunicació amb el client per resoldre incidències a causa d’aquests errors o mancances. Tanmateix, Edicions Xandri intentarà assistir els clients per resoldre amb eficàcia qualsevol incidència a partir de la informació disponible.

Edicions Xandri, establirà tots els mecanismes raonables al seu abast per garantir que les dades personals dels clients es gestionen amb seguretat en tot moment. No obstant això, la transmissió de dades a través d’internet no pot garantir-se com a segura davant d’accessos no autoritzats, de manera que Edicions Xandri, no es fa responsable de qualsevol error de seguretat.